Gengu
Rivium Quadrant 1 Capelle aan den IJssel, ZH2909 LC
Telefoon: +31 - (0)10 433 88 00

Onlangs heeft MailPlus uitbreidingen toegevoegd aan de campaign manager. Deze uitbreidingen worden punt voor punt omschreven in dit artikel. 

Trigger op vaste datum

Met de nieuwe Trigger op vaste datum is het eenvoudiger om event-driven multistep campagnes in te richten. Dit is een mooie toevoeging voor marketeers die een campagne rondom een evenement willen inrichten. Zo neemt u eenvoudig ook de uitnodigingsmail in uw campagne op. Maar de trigger is ook uitermate geschikt voor bijvoorbeeld een lead nurtering campagne na een beurs.

Hoe Trigger op vaste datum werkt

U opent MailPlus Campaign Manager en vindt de ‘Trigger op vaste datum’ in het overzicht triggers. Bij triggerinstellingen geeft u aan wanneer u de campagne wilt laten starten. Bij het bepalen van de doelgroep selecteert u een doelgroep uit de List Manager. De pop-up toont het huidige aantal contacten. Omdat doelgroepen in MailPlus dynamisch zijn op basis van selectiecriteria, wordt het werkelijke aantal contacten bepaald op het moment van triggeren.

trigger op deatum emailmarketing mailplus internetbureau gengu

Aandachtspunt voor ‘Trigger op vaste datum’

Wilt u na het startmoment van de campagne extra contacten in de campagne laten belanden, dan kan dit op twee manieren. U stelt een nieuwe campagne op met deze trigger of u past de bestaande trigger aan voor die specifieke doelgroep van extra contacten. Eventueel kunt u bij een campagne instellen dat een contact maximaal 1 keer in een campagne mag belanden. Hiermee voorkomt u dat een contact e-mails dubbel ontvangt.

De bounce trigger

Met de Bounce-trigger is het opvolgproces eenvoudiger gemaakt. Als u een campagne start met de Bounce Trigger, dan start een campagne automatisch wanneer een e-mailbericht is gebounced. Met een simpele notificatie in uw mailbox heeft u direct alle informatie tot uw beschikking om de bounce op te volgen.

Hoe de ‘Bounce Trigger’ werkt

Wanneer u een nieuwe campagne inricht, kiest u voor de Bounce-trigger. Een contact belandt in de campagne wanneer het e-mailkanaal inactief is geworden als gevolg van een hard bounce of een soft-bounce. Vervolgens kunt u zelf aan de slag en de database bijwerken en zo schoon mogelijk houden.

bounce trigger mailplus emailmarketing internetbureau gengu

Aandachtpunt bij de ‘Bounce Trigger’

Het heeft geen zin om een stap in deze campagne op te nemen waarbij het contact een e-mail ontvangt. U weet immers dat het bericht niet zal aankomen. Gebruik daarom de campagnestap ‘E-mail notificatie versturen’.

Campagnestap ‘retarget niet geopend’

Gemiddeld worden 65% van marketing e-mail is eerste instantie niet geopend, met de nieuwe campagnestap die MailPlus heeft geïntroduceerd is het mogelijk om automatisch hetzelfde bericht of een nieuw bericht te sturen naar alle contacten die een specifiek eerdere e-mail niet hebben geopend.

Hoe de campagnestap ‘retarget niet geopend’ werkt in MailPlus

U vindt deze nieuwe stap in de Campaign Manager als nieuwe campagnestap onder het stappenoverzicht. U selecteert het campagnebericht uit dezelfde campagne waar u het nieuwe bericht aan wilt koppelen. Daarna selecteert u het bericht dat u deze groep ‘Niet-openers’ wilt sturen. U kunt hetzelfde bericht sturen of een nieuw/ aangepast bericht. Door te spelen met de onderwerpregel of de snippit lukt het wellicht wel op de ontvanger te overtuigen om de mail te openen. U bepaalt zelf wanneer het nieuwe bericht wordt verstuurd.

campagnestap mailplus retarget niet geopend

U opent Campaign Manager en klikt op ‘Retarget niet geopend’. U selecteert het campagnebericht uit dezelfde campagne waar u het nieuwe bericht aan wilt koppelen. Daarna selecteert u het bericht dat u deze groep ‘Niet Openers” wilt sturen.

Campagnestap ‘retarget niet geklikt’

Het is wenselijk dat als men een e-mail heeft geopend, zij ook klikken op de content die he hebt geplaatst in de mail. Met de nieuwe campagnestap ‘Retarget niet geklikt’ kunt u nu automatische e-mails versturen naar ontvangers die niet hebben doorgeklikt. Met de nieuwe stap ‘Retarget niet-geklikt’ zorgt u ervoor dat een bepaald bericht, dit kan hetzelfde bericht zijn of een ander bericht, automatisch wordt verstuurd naar deze contacten.

Hoe de campagnestap ‘retarget niet geklikt’ werkt in MailPlus

U vindt de campagnestap ‘retarget niet geklikt’. Bij het instellen van de campagnestap ‘Retarget niet-geklikt’ selecteert u een bericht dat eerder is verstuurd binnen dezelfde MailPlus campagne. Vervolgens kiest u een willekeurig bericht uit het Message Center dat u de groep ‘Niet-klikkers’ wilt sturen. Net als bij de campagnestap ‘Retarget niet-geopend’ is het aan te raden om een periode van een aantal dagen aan te houden voordat u deze campagnestap laat uitvoeren. Zo heeft uw ontvanger de gelegenheid om nog in het oorspronkelijke bericht door te klikken.

campagnestap retarget niet geklikt mailplus internetbureau gengu

Aandachtpunt voor de campagnestap ‘retarget niet geklikt’

Onder ‘niet-geklikt” verstaan we alle ontvangers die in het oorspronkelijk, afgeleverde campagnebericht niet hebben doorgeklikt, ongeacht of ze deze wel of niet heeft geopend. Bounces worden dus buiten de selectie gehouden.

Mocht u nog vragen hebben over de update of hulp nodig hebben bij de inrichten dan ben ik te bereiken op 010-4338800 of liesbeth@gengu.nl.