Gengu
Rivium Quadrant 1 Capelle aan den IJssel, ZH2909 LC
Telefoon: +31 - (0)10 433 88 00

Als gevolg van de globalisering van productieketens kan een internationaal opererend Nederlands bedrijf direct of indirect betrokken raken bij ondermeer kinderarbeid, gevaarlijke werksituaties, het onrechtmatig in bezit nemen van landbouwgronden of schade aan kwetsbare ecosystemen. 

In het advies IMVO-convenanten (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) uit 2014 heeft de SER bepleit dat sectoren en bedrijven het initiatief moeten nemen om convenanten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te sluiten met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

Ontwikkeling website IMVO Convenanten

Gengu is door de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd een website te ontwikkelen die enerzijds informatief is en anderzijds in sfeer en beeld duidelijk maakt waar de convenanten voor staan. Een website dus die bedrijven en overheden zowel nationaal als internationaal informeert en inspireert om deel te nemen aan de convenanten. Daarnaast moest het voor de redacteuren eenvoudig zijn om nieuwe meertalige convenant websites toe te voegen en deze te voorzien van een eigen look & feel. De convenanten website is gebouwd in Sitecore .Uiteraard is de website volledig responsive. Bekijk de website over IMVO Convenanten.

International Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de SER, INternetbureau Gengu

Resultaat

Het resultaat is een overkoepelende IMVO website met daaronder subsites ten behoeve van de convenanten. In overkoepelende website wordt al het nieuws en convenant informatie verzameld en voorzien van de betreffende labels. Alle onderliggende convenant website hebben hun eigen sfeer en content structuur maar zijn duidelijk onderdeel van de overkoepelende website.

Over de convenaten 

De SER speelt een faciliterende rol bij de totstandkoming van diverse IMVO-convenanten. In juli 2016 is in de kleding- en textielsector het eerste IMVO-convenant gesloten. Hiermee is een nieuw instrument ontstaan om internationale ketens duurzaam en verantwoord te maken. Er wordt gewerkt aan diverse IMVO-convenanten door de SER. De IMVO-convenanten voor duurzame kleding en textiel en de bancaire sector zijn getekend. Het overzicht van convenanten is te zien op de IMVO Convenanten website. 

Wij zijn trots op het resultaten en wensen de SER veel succes met dit prachtige initiatief. 

Wilt u meer weten over onze aanpak belt u dan met Marc Gutlich op 06-23207064 voor meer informatie.